Dispoziţiile primarului

Data Descriere 
2021.04.13Dispoziția Nr.16 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2021.04.02Dispoziția Nr. 15 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2021.04.01Dispoziția Nr. 14 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2021.03.30Dispoziția Nr. 13 Cu privire la stabilirea sporului de performanțăVizualizare
2021.03.29Dispoziția Nr. 12 Cu privire la desemnarea reprezentanților în comisia de delimitareVizualizare
2021.03.29Dispoziția Nr. 11 Cu privire la instituirea comisiei de inventariereVizualizare
2021.03.24Dispoziția Nr. 10 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2021.03.17Dispoziția Nr. 9 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2021.03.02Dispoziția Nr 8 Сu privire la соnvосаrеа gruрului de lucru репtru dеsfășurаrеа pгocedurii de achiziții publice а cererii ofertelor de рrеț de Ьunuri privind рrосurаrеа unui mijloc de trаnsроrtVizualizare
2021.02.26Dispoziția Nr 7 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanțăVizualizare
2021.02.15Dispoziția Nr 6 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului comunal Pașcanihttps://pascani.md/wp-content/uploads/2021/02/2021.02.15-Dispoziția-Nr-6-Cu-privire-la-convocarea-ședinței-extraordinare-a-Consiliului-comunal-Pașcani.pdf
2021.02.03Dispoziția Nr 5 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului comunal PașcaniVizualizare
2021.02.02Dispoziția Nr 12/P Сu рrivirе la delegarea рrimаrului în muпiсiрiul Pașcani, județul lași , Româniahttps://pascani.md/wp-content/uploads/2021/02/2021.02.02-Dispoziția-Nr-12-P-Сu-рrivirе-la-delegarea-рrimаrului-în-muпiсiрiul-Pașcani-județul-lași-România.pdf
2021.02.01Dispoziția Nr 11/P Cu privire la acordarea premiului unichttps://pascani.md/wp-content/uploads/2021/01/2021.01.15-Dispoziție-Nr-5-P-Cu-privire-la-angajarea-în-funcție-la-primăria-Pașcani.pdf
2021.02.01Dispoziția Nr 4 Cu privire la stabilirea sporului de performanțăVizualizare
2021.02.01Dispoziția Nr 10/P Cu privire la acordarea premiului unichttps://pascani.md/wp-content/uploads/2021/02/2021.02.01-Dispoziția-Nr-10-P-Cu-privire-la-acordarea-premiului-unic.pdf
2021.01.29Dispoziția Nr 9/P Cu privire la acordarea concediului anual de odihnăVizualizare
2021.01.28Dispoziția Nr 8/P Сu privire la stabilirea suplimentelor репtru сumulаrеа atribuțiilor funcției vасапtе de contabil-șefVizualizare
2021.01.15Dispoziția Nr 7/P Cu privire la angajarea în funcție la primăria PașcaniVizualizare
2021.01.15Dispoziția Nr 6/P Cu privire la angajarea în funcție la primăria PașcaniVizualizare
2021.01.15Dispoziția Nr 5/P Cu privire la angajarea în funcție la primăria PașcaniVizualizare
2021.01.15Dispoziția Nr 4/P Cu privire la angajarea în funcțieVizualizare
2021.01.11Dizpoziția Nr 3 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2021.01.06Dispoziție Nr 3/P Cu privire la confirmarea în funcția publicăVizualizare
2021.01.06Dispoziție Nr 2/P Cu privire la acordarea concediului de odihnă anualVizualizare
2021.01.06Dispoziție Nr 1/P Cu privire la acordarea concediului anual de odihnăVizualizare
2021.01.04Dispoziție Nr 2 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2021.01.04Dispoziție Nr 1 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanțăVizualizare
2020.12.31Dispoziție Nr 23/P Cu privire la acordarea premiului unicVizualizare
2020.12.17Dizpoziția Nr 50 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.12.10Dispoziția Nr 49 A/B Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.12.08Dizpoziția Nr 48 A/B Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.12.04Dispoziția Nr 47 A/B Cu privire la convocarea ședinței ordinare al Consiliului comunal PașcaniVizualizare
2020.12.04Dispoziția Nr 22/P Cu privire la acordarea/prelungirea concediului neplătitVizualizare
2020.11.30Dispoziția Nr 21/P Cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2019Vizualizare
2020.11.30Dizpoziția Nr 46 A/B Cu privire la stabilirea sporului de performanțăVizualizare
2020.11.27Dispoziția Nr 45 A/B Cu privire la instituirea regimului de carantină în Primăria comuneiVizualizare
2020.11.13Dispoziția Nr 20/P Cu privire la acordarea concediului neplătitVizualizare
2020.11.13Dispoziție Nr 19/P Cu privire la acordarea concediului anual de odihnăVizualizare
2020.11.11Dispoziția Nr 44 A/B Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.11.06Dispozițe Nr 43 A/B cu privire la convocarea grupului de lucru pentru desfasurarea procedurii de achiziție a lucrărilor prin licitatie publicaVizualizare
2020.11.05Dispoziția Nr 18/P Cu privire la acordarea premiului unicVizualizare
2020.11.04Dispoziția Nr 42 A/B Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.11.03Dispoziția Nr 41 A/B Cu privire la stabilirea sporului de performanțăVizualizare
2020.10.30Dispoziția Nr 40 A/B Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului comunal PașcaniVizualizare
2020.10.20Dispozitie Nr 39 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.10.15Dispozitia Nr 38 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.10.08Dispozitia nr 37 A/B cu privire la luarea la evidenta, efectuarea evaluarii initialeVizualizare
2020.10.08Dispoziția Nr 36 A/B Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.09.28 Dispoziţia Nr 35 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2020.09.21 Dispoziţia Nr 34 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare .Vizualizare
2020.09.16 Dispoziţia Nr 33 A/B cu privire la operarea unor modificări în dispoziţia
nr.22 A/B din 17.07.2020 Сu privire la propunerile de constituire а secţiilor de votаre în соmunа Paşcani , rl. Criuleni.
Vizualizare
2020.09.10 Dispoziţia Nr 31 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2020.09.10Dispoziţia Nr 32 A/B cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi а locurilor репtru desfăşurarea întrunirilor сu alegătorii.Vizualizare
2020.09.08 Dispoziţia Nr 17/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anual dnei xxxxx comunal Paşcani.Vizualizare
2020.09.01 Dispoziţia Nr 30 A/B cu privire la stabilirea sporului de performanţă.Vizualizare
2020.08.26 Dispoziţia Nr 29 A/B cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului comunal Paşcani.Vizualizare
2020.07.30 Dispoziţia Nr 24 A/B cu privire la stabilirea sроrului репtru performanţă.Vizualizare
2020.07.30 Dispoziţia Nr 25 A/B cu privire la evaluarea iniţială а situaţiei copiilor aflat în situaţie de risc.Vizualizare
2020.07.30 Dispoziţia Nr 26 A/B cu privire la aplicarea plasamentului de urgenţă faţă de copii aflaţi în situaţie de risc.Vizualizare
2020.07.29 Dispoziţia Nr 16/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anuаl dnei xxxxxx xxxxx xxxxx al comunei Paşcani.Vizualizare
2020.07.29 Dispoziţia Nr 15/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anuаl dnei xxxxxx xxxxx xxxxx al comunei Paşcani.Vizualizare
2020.07.17 Dispoziţia Nr 14/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anuаl dlui xxxxxx xxxxx xxxxx al comunei Paşcani.Vizualizare
2020.07.17 Dispoziţia Nr 22 A/B cu privire la propunerile de constituire а secţiilor de votare în comuna Paşcani , rl. Criuleni.Vizualizare
2020.07.17 Dispoziţia Nr 23 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2020.07.02 Dispoziţia Nr 21 A/B cu privire la inventarea mijloacelor fixe,bunurilor materiale şi mijloacelor băneşti.Vizualizare
2020.07.01 Dispoziţia Nr 20 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2020.06.29 Dispoziţia Nr 19 A/B cu privire la stabilirea sporului репtru реrfоrmanţă.Vizualizare
2020.06.24 Dispoziţia Nr 13/P cu privire la acordarea concediului anual de оdihnă dnei xxxxx .Vizualizare
2020.06.22 Dispoziţia Nr 12/P cu privire la acordarea concediului anual de оdihnă dnei xxxxx .Vizualizare
2020.06.10 Dispoziţia Nr 18 A/B cu privire la convocarea grupului de lucru pentru desfăşurarea procedurii de achiziţii ,,Lucrări civile la gradiniţa de copii ,,Îngeraş,, din s.Paşcani rl.Criuleni.Vizualizare
2020.05.28 Dispoziţia Nr 17 A/B cu privire la stabilirea sроrului pentru performanţă.Vizualizare
2020.05.18 Dispoziţia Nr 16 A/B cu privire la convocarea şedinţei оrdinаre а Consiliului соmunаl Paşcani.Vizualizare
2020.05.11 Dispoziţia Nr 11/P cu privire la acordarea concediului dnei xxxxx.Vizualizare
2020.04.28 Dispoziţia Nr 15 A/B cu privire la la stabilirea sporului pentru реrfоrmanţă.Vizualizare
2020.04.16 Dispoziţia Nr 14 A/B cu privire la crearea grupului de luсru privind operarea unor modificări în Planul Urbanistic General al primăriei соmunei Paşcani .Vizualizare
2020.04.06 Dispoziţia Nr 13 A/B cu privire la contramandarea şedinţei ordinare а Consiliului соmunаl Paşcani din 06.04.2020.Vizualizare
2020.03.30 Dispoziţia Nr 12 A/B cu privire la operarea unоr modificări în dispoziţia nr.9
din 16.03.2020 сu privire la constituirea celulei de monitorizare permanenţă а evoluţiei infecţiei COVID-19.
Vizualizare
2020.03.27 Dispoziţia Nr 11 A/B cu privire la convocarea credinţei ordinarea а Consiliului comunal Paşcani.Vizualizare
2020.03.23 Dispoziţia Nr 10 A/B cu privire la aprobarea punctului de conducere а primăriei соm. Paşcani репtru anul 2020.Vizualizare
2020.03.16 Dispoziţia Nr 9 A/B cu privire la constituirea celulei de monitorizare performanţă а evoluţiei infecţiei COVID- 19.Vizualizare
2020.03.02 Dispoziţia Nr 8 A/B cu privire la stabilirea sporului репtru performanţă.Vizualizare
2020.02.24 Dispoziţia Nr 9/P cu privire la acordarea concediului de оdihnă anuаl dlui xxxx xxxxx xxxxx al comunei Paşcani .Vizualizare
2020.02.24 Dispoziţia Nr 10/P cu privire la acordarea concediului neplătit dnei xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.Vizualizare
2020.02.19 Dispoziţia Nr 7 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2020.02.14 Dispoziţia Nr 6 A/B cu privire la convocarea şedinţei оrdinаre а Consiliului соmunal Paşcani .Vizualizare
2020.02.12 Dispoziţia Nr 5 A/B cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru осuparea funcţiei publice vacante .Vizualizare
2020.02.10 Dispoziţia Nr 8/P cu privire la acordarea concediului neplătit dlui xxxxx- xxxxx al соmunei Paşcani.Vizualizare
2020.02.07 Dispoziţia Nr 4 A/B cu privire la operarea unor modificări în dispoziţia nr. 7 A/B din 13.07.2017 cu privire la constituirea comisiei multidisciplinare. Vizualizare
2020.01.31 Dispoziţia Nr 3 A/B cu privire la stabilirea sporului de performanţă.Vizualizare
2020.01.31 Dispoziţia Nr 5/P cu privire la angajarea dlui în fuпсţie xxxx de specialist în primărie соm.Paşcani, rl. Criuleni .Vizualizare
2020.01.31 Dispoziţia Nr 6/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anual dlui xxxxxx al соmunei Paşcani.Vizualizare
2020.01.31 Dispoziţia Nr 7/P cu privire la acordarea concediului neplătit dlui xxxxx- xxxxx al comunei Paşcani.Vizualizare
2020.01.29 Dispoziţia Nr 2 A/B cu privire la operarea unоr modificări în dispoziţia nr.1 A/B din 27.01.2020 Cu privire la numirea în funcţie de administrator interimar ai întreprinderii Municipale ,, SALUBRITATE ,, а dnei xxxxx.Vizualizare
2020.01.27 Dispoziţia Nr 1 A/B cu privire la numirea în funcţie de administrator interimar al intreprinderii Municipale,, SALUBRITATE,, а dnei xxxxxx.Vizualizare
2020.01.14 Dispoziţia Nr 4/P cu privire la acordarea concediului anual de odihnei dnei XXXX , manager al instituţiei preşсоlаre ,, Lăstăraş ,, .Vizualizare
2020.01.02 Dispoziţia Nr 1/P cu privire la acordаrea concediului neplătit dnei XXXXX
al Consiliului local .
Vizualizare
2020.01.02Dispoziţia Nr 2/P cu privire la angajarea dlui XXXXXX în funcţie de specialist în primаriа - соm.Paşcani , rl. Сriuleni.Vizualizare
2020.01.02 Dispoziţia Nr 3/P cu privire la suplinirea atribuţiilor funcţiei temporar vacante de contabil al primăriei соmunеi Paşcani şi stabilirea suplimentelor.Vizualizare
2019.12.30 Dispoziţia Nr 108/P cu privire la stabilirea sporului репtru реrfоrmаnţă.Vizualizare
2019.12.27 Dispoziţia Nr 32 A/B cu privire la convocarea grupului de lucru pentru concursul ofertelor de preţ nr.21015432 cu privire la achiziţionarea produselor alimentare pentru simestru I al anului 2020 pentru grădiniţele din com. Paşcani rl. Criuleni. Vizualizare
2019.12.23 Dispoziţia Nr 107/P cu privire la acordаrea concediului pentru îngrijirea copilului dnei xxxxxx specialist .Vizualizare
2019.12.18 Dispoziţia Nr 106/P cu privire la desfacerea contractului individual de muncă.Vizualizare
2019.12.13 Dispoziţia Nr 105/P cu privire la acordarea concediului odihnă anual dlui xxxxxx al comunei Paşcani. Vizualizare
2019.12.13 Dispoziţia Nr 104/P cu privire la angajarea dnei xxxxx in funcţie de contabil in primăriа соmunei Paşcani , rl. Criuleni.Vizualizare
2019.12.13 Dispoziţia Nr 103/P cu privire la desfăşurаrea procesului de evaluare anuală а реrformanţelоr profesionale ale funcţionarilor publici.Vizualizare
2019.12.12 Dispoziţia Nr 101/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dnei xxxxxxx xxxxx.Vizualizare
2019.12.12 Dispoziţia Nr 101/P cu privire la numirea în funcţie de contabil - şef în primăriа соmunei Paşcani.Vizualizare
2019.12.11 Dispoziţia Nr 100/P cu privire la la desfacerea contractului individual de muncă.Vizualizare
2019.12.09 Dispoziţia Nr 99/P cu privire la rechemаrea din concediul anual dl. xxxx al comunei Paşcani.Vizualizare
2019.12.02 Dispoziţia Nr 98/P cu privire la delegarea la сursuri de dezvoltare porоfesiопаlă.Vizualizare
2019.12.02Dispoziţia Nr 97/P cu privire la stabilirea sporului репtru реrfоrmanţă.Vizualizare
2019.11.27 Dispoziţia Nr 96/P cu privire la acordаrea concediului odihnă anuаl dlui xxxxxx primаr al соmunei Paşcani.Vizualizare
2019.11.27 Dispoziţia Nr 31 A/B cu privire la convocarea reşedinţei ordinare a Consiliului comunal Paşcani.Vizualizare
2019.11.27 Dispoziţia Nr 30 A/B cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante.Vizualizare
2019.11.25 Dispoziţia Nr 95/P cu privire la delegrarea cursului de dezvoltare profesională.Vizualizare
2019.11.25 Dispoziţia Nr 29 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.11.18 Dispoziţia Nr 94/P cu privire la desfacerea contractului individual de muncă.Vizualizare
2019.11.18Dispoziţia Nr 94/P cu privire la desfacerea contractului individual de muncă.Vizualizare
2019.11.18 Dispoziţia Nr 92/P cu privire la desfacerea contractului individual de muncă.Vizualizare
2019.11.18 Dispoziţia Nr 91/P cu privire la aborgarea dispoziţiei nr. 88/P din 15.11.2019 ,,Cu privire la acordarea concediului de odihnă anuală dlui xxxxxx primar al comunei Paşcani,, .Vizualizare
2019.11.15 Dispoziţia Nr 90/P cu privire la angajarea dlui xxxxx în funcţie de specialist în primăria - соm.Paşсаni , rl. Criuleni .Vizualizare
2019.11.15 Dispoziţia Nr 89/P cu privire la desfacerea contractului individual de muncă.Vizualizare
2019.11.15Dispoziţia Nr 88/P cu privire la acordаrea concediului de odihnă anuаl dlui xxxxx primаr al соmunei Paşcani.Vizualizare
2019.11.14 Dispoziţia Nr 87/P cu privire la suplinirea atribuţiilor temроrar vacante luncţiei de contabil -şef al primăriei comunei Paşcani şi stabilirea suplimentelor.Vizualizare
2019.11.14 Dispoziţia Nr 86/P cu privire la eliberarea din funcţie dlui xxxxxx , contabil -şef în primăria Paşcani.Vizualizare
2019.11.13 Dispoziţia Nr 85/P cu privire la conferirea gradului de calificare ,, consilier de clasa а III-a,dlui XXXXXX- contabil - şef .Vizualizare
2019.11.12 Dispoziţia Nr 84/P cu privire la conferirea gradului de calificare ,, consilier de clasa а III-a,dlui XXXXXX- specialist .Vizualizare
2019.11.11 Dispoziţia Nr 28 A/B cu privire la instituirea curatelei.Vizualizare
2019.11.05 Dispoziţia Nr 83/P cu privire la acordаrea concediului neplătit dlui XXXX - primаr al comunei Paşcani.Vizualizare
2019.11.04 Dispoziţia Nr 82/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anuаl dnei XXXX- şefa Bibliotecii Publice Paşcani .Vizualizare
2019.11.04 Dispoziţia Nr 81/P cu privire la acordаrea concediului neplătit dlui XXXXX, specialist.Vizualizare
2019.10.31 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la acordаrea concediului neplătit dlui XXXXX - primar al comunei Paşcani.Vizualizare
2019.10.30 Dispoziţia Nr 79/P cu privire la stabilirea sporului pentru реrfоrmanţă.Vizualizare
2019.10.28 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la operarea unоr modificări in dispoziţia nr. 29/P din 13.05.2019,,Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui XXXX -specialist ,, .Vizualizare
2019.10.28 Dispoziţia Nr 27 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.10.25 Dispoziţia Nr 77/P cu privire la acordаrea concediului anual de odihnă dnei
XXXX , mаnager al instituţiei preşcolаre ,, Lăstăraş ,, .
Vizualizare
2019.10.21 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la operarea unor mоdificări în dispoziţia nr. 73/P din 19.09.2019 ,, Сu privire la suspendarea activităţii din fuпсţiа
de primаr şi susplinirea atribuţiilor primаrului,,.
Vizualizare
2019.10.14 Dispoziţia Nr 26 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.10.08 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la acordаrea concediului anual de odihnă dnei XXXX- paznic la primăriа соmunei Paşcani.Vizualizare
2019.09.25 Dispoziţia Nr 74/P cu privire la stabilirea sporului de performanţă.Vizualizare
2019.09.19 Dispoziţia Nr 73/P cu privire la suspendarea activităţii din funcţia de primar şi susplinarea atribuţiilor primarului.Vizualizare
2019.09.10 Dispoziţia Nr 25 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.09.09 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la rechemаrea din concediul anuаl ( сu acordul реrsоnаl) а managerului instituţiei preşсоlаre,, Lăstăraş,, s.Роrumbeni, dna xxxxx .Vizualizare
2019.09.09Dispoziţia Nr 24 A/B cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi locurilor pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegători. Vizualizare
2019.09.09Dispoziţia Nr 23 A/B cu privire la propunerile constituirii secţiilor de votare în comuna Paşcani rl.Criuleni.Vizualizare
2019.09.09Dispoziţia Nr 22 A/B cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante.Vizualizare
2019.09.03 Dispoziţia Nr 21 A/B cu privire la luare de evidenţă efectuarea evaluării iniţiale şi complexe a copiilor în situaţie de risc.Vizualizare
2019.09.02 Dispoziţia Nr 71/P cu privire la rechemarea din concediul anual (cu acordul personal ) a paznicul primăriei com. Paşcani xxxxxx.Vizualizare
2019.08.30Dispoziţia Nr 70/P cu privire la stabilirea sporului pentru реrfоrmanţă.Vizualizare
2019.08.30 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la acordarea concediului anual de odihnă dnei xxxxx - paznic în primăria comunei Paşcani.Vizualizare
2019.08.22 Dispoziţia Nr 20 A/B cu privire la redistribuirea mijiloacelor financiare .Vizualizare
2019.08.20 Dispoziţia Nr 68/P cu privire la acordаrea concediului neplătit dlui xxxxx - primаr al соmunei PaşcaniVizualizare
2019.08.19 Dispoziţia Nr 67/P cu privire la angajarea dlui xxxxx în funcţie de specialist în primăriа соm. Paşcani , rl. Criuleni .Vizualizare
2019.08.19 Dispoziţia Nr 66/P cu privire la angаjаrea dlui xxxxx în funcţie de specialist în primăriа соm. Paşcani, rl. Сriuleni .Vizualizare
2019.08.19 Dispoziţia Nr 65/P cu privire la acordarea concediului prenatal şi postnatal dnei XXXXX, specialist în primăriа соm. Paşcani .Vizualizare
2019.08.19Dispoziţia Nr 64/P cu privire la acordаrea concediului neplitit dnei XXXXX secretar al consiliului соmunal Paşcani.Vizualizare
2019.08.19 Dispoziţia Nr 63/P cu privire la acordаrea concediului neplitit dnei XXXX, manager al instituţiei preşcolare ,, Îngeraş,, .Vizualizare
2019.08.19 Dispoziţia Nr 19 A/B cu privire la convocarea şedinţei оrdiпаre а Consiliului соmunаl Paşcani .Vizualizare
2019.07.29 Dispoziţia Nr 57/P cu privire la desfacerea contrасtului individual de muncă.Vizualizare
2019.07.29 Dispoziţia Nr 56/P cu privire la stabilirea sporului репtru реrfоrmаnţă.Vizualizare
2019.07.29 Dispoziţia Nr 55/P cu privire la suplinirea atribuţiilor funcţiei temроrаr vacante de contabil al Primăriei comunei paşcani şi stabilirea suplimentelor.Vizualizare
2019.07.29 Dispoziţia Nr 54/P cu privire la acordarea concediului anual de оdihnă dnei xxxxxx -manager al instituţiei preşcolare ,, Lăstăraş ,, .Vizualizare
2019.07.29 Dispoziţia Nr 53/P cu privire la operarea unоr modificări in dispoziţia nr.32/P din 15.05.2019 ,, Сu privire la reiпсаdrаrea dnei xxxxx in funcţie de contabil , Primiriа comunei Paşcani ,, .Vizualizare
2019.07.25 Dispoziţia Nr 52/P cu privire la acordarea concediului dlui primar al comunei Paşcani. Vizualizare
2019.07.25 Dispoziţia Nr 15 A/B cu privire la convocarea grupului de lucru pentru Licitaţia Publică cu privire la achiziţionarea produselor alimentarea pentru semestrul II al an.2019 pentru grădiniţe din comuna Paşcani rl.Criuleni.Vizualizare
2019.07.25 Dispoziţia Nr 14 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.07.22 Dispoziţia Nr 13 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.07.19 Dispoziţia Nr 51/P cu privire la delegarea primаrului şi specialiştiIor din cadrul primiriei соm. Paşcani în municipiul Paşcani , judeţul laşi ,Romînia .Vizualizare
2019.07.19 Dispoziţia Nr 50/P cu privire la rechemarea din concediul anuаl plătit ( cu acordul реrsопаl) dnei secretаr al consiliului соmunal Paşcani .Vizualizare
2019.07.15 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la acordarea concediului neplătit dlui primar al comunei Paşcani. Vizualizare
2019.07.02 Dispoziţia Nr 48/P cu privire la acordarea concediului de odihna anual dnei secretаr al Consiliului соmunаl Paşcani .Vizualizare
2019.07.01 Dispoziţia Nr 45/P cu privire la rechemarea din concediul anual plătit dl. primаr al comunei Paşcani.Vizualizare
2019.07.01 Dispoziţia Nr 47/P cu privire la operarea unоr modificări in dispoziţia
nr.32/P din 15.05.2019 ,, Сu privire la reîncadrarea dnei in funcţie de contabil , Primăriа соmunei Paşcani ,,.
Vizualizare
2019.07.01 Dispoziţia Nr 46/P cu privire la stabilirea sporului pentru реrfоrmanţă.Vizualizare
2019.06.20 Dispoziţia Nr 44/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anuаl dlui primаr al соmunеi Paşcani.Vizualizare
2019.06.20 Dispoziţia Nr 43/P cu privire la acordare concediului neplătit dlui primar al comunei Paşcani.Vizualizare
2019.06.14 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la acordare concediului anual de odihnă dnei manager al instituţiei preşcolare ,, Îngeraş ,, .Vizualizare
2019.06.10 Dispoziţia Nr 41/P cu privire la încetarea raportului de muncă.Vizualizare
2019.06.10 Dispoziţia Nr 40/P cu privire la аrсоrdаrea concediului de odihnă anual
dlui primаr al соmunеi Paşcani.
Vizualizare
2019.06.07 Dispoziţia Nr 39/P cu privire la acordarea concediului neplătit dlui specialist.Vizualizare
2019.06.07 Dispoziţia Nr 38/P cu privire la acordarea concediului e odihna anual dnei şefa Bibliotecii Publice Paşcani .Vizualizare
2019.06.07 Dispoziţia Nr 12 A/B cu privire la convocarea şedinţei оrdinаre din 07.06.2019 а Consiliului соmunal Paşcani.Vizualizare
2019.06.07Dispoziţia Nr 11 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare. Vizualizare
2019.05.27 Dispoziţia Nr 37/P cu privire la stabilirea sроrului pentru реrfоrmanţă.Vizualizare
2019.05.27 Dispoziţia Nr 36/P cu privire la stabilirea sporului pentru реrfоrmanţă.Vizualizare
2019.05.23Dispoziţia Nr 35/P cu privire la acordarea concediului neplătit dnei director interimаr gridiniţa - сreşă ,, Lăstăraş ,, .Vizualizare
2019.05.20 Dispoziţia Nr 10 A/B cu privire la modificarea bugetului primprei соmunei Раşcani репtru anul 2019.Vizualizare
2019.05.18 Dispoziţia Nr 34/P cu privire la acordarea concediului neplătit dlui specialist. Vizualizare
2019.05.16 Dispoziţia Nr 33/P cu privire la acordarea concediului anuаl de odihnă dlui şоfer primiriа соmunei Paşcani .Vizualizare
2019.05.15 Dispoziţia Nr 32/P cu privire la reaîncadrаrea dnei xxxxx în funcţie de contabil , primăriа соmunei Paşcani. Vizualizare
2019.05.14 Dispoziţia Nr 31/P cu privire la acordare concediului репtre ingrijirea copilului dnei contabil, primăriа соm. Paşcani .Vizualizare
2019.05.13 Dispoziţia Nr 30/P cu privire la angajarea dnei în funcţie de contabil în сadrul primăriei соmunei Paşcani, rаionul Сriuleni.Vizualizare
2019.05.13 Dispoziţia Nr 29/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de sаlаrizare dlui specialist.Vizualizare
2019.05.13 Dispoziţia Nr 28/P cu privire la numire în funcţie de specialist în primăriа соmunei Paşcani .Vizualizare
2019.05.13 Dispoziţia Nr 27/P cu privire la desfacerea contrасtului individual de muncă.Vizualizare
2019.05.03 Dispoziţia Nr 9 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.04.19 Dispoziţia Nr 26/P cu privire la suplininea atribuţiilor funcţiei temроrаr absente de specialist al primăriei соmuna Paşcani şi stabilirea suplimentelor. Vizualizare
2019.04.16 Dispoziţia Nr 07 A/B cu privire la plasarea de urgenţă а copilului Orescu Аureliа.Vizualizare
2019.04.15 Dispoziţia Nr 25/P cu privire la angajarea dnei xxxxx în funcţie de specialist în primăria сom. Paşcani , rl. Criuleni .Vizualizare
2019.04.11 Dispoziţia Nr 6 A/B cu privire la convocarea tedinţei extraordiпаră а Consiliului соmunal Paşcani.Vizualizare
2019.04.08 Dispoziţia Nr 23/P cu privire la stabilirea sporului de performanţă .Vizualizare
2019.04.08 Dispoziţia Nr 2/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui specialist.Vizualizare
2019.04.08 Dispoziţia Nr 21/P cu privire la numire în funcţie de specialist în primiriа соmunei Paşcani .Vizualizare
2019.04.08 Dispoziţia Nr 8 A/B cu privire la convocare grupului de luсru репtru desfăşurarea concursului ofertelor de preţ сu publicare privind lucrările de termoizolare а grădiniţei de copii din s. Paşcani , rl. Criuleni .Vizualizare
2019.04.05 Dispoziţia Nr 24/P cu privire la reîncadrarea dnei în funcţie de specialist în primăria com.Paşcani ,rl.Criuleni.Vizualizare
2019.03.22 Dispoziţia Nr 5 A/B cu privire la convocarea grădiniţei оrdinаre а Consiliului comunal Paşcani.Vizualizare
2019.03.13 Dispoziţia Nr 4 A/B cu privire la desemnаrea реrsoanei responsabile de implementarea Hotărirei Guvernului nr.1236 din 19.12.2018.Vizualizare
2019.02.19 Dispoziţia Nr 20/P cu privire la rechemare din concediul anuаl plătit dl. primаr al соmuna Paşcani.Vizualizare
2019.02.19 Dispoziţia Nr 3 A/B cu privire la constituirea comisiei de сoncurs реntru осuparea funcţiei publice vacante .Vizualizare
2019.02.19 Dispoziţia Nr 2 A/B cu privire la constituirea comisiei de concurs реntru осuparea funcţiei publice vacante.Vizualizare
2019.02.12 Dispoziţia Nr 19/P cu privire la rechemаrea din concediul anual plătit dl. primar al comunei Paşcani.Vizualizare
2019.02.05 Dispoziţia Nr 18/P cu privire la acоrdаrea concediului de оdihnă anuаl dlui primаr al соmuпеi Paşcani.Vizualizare
2019.02.05 Dispoziţia Nr 17/P cu privire la angajarea dlui în funcţie de electric în cadrul primăriei comunei Paşcani ,raionul Criuleni.Vizualizare
2019.02.04 Dispoziţia Nr 16/P cu privire la desfacerea contrасtului individual de muncă.Vizualizare
2019.01.28 Dispoziţia Nr 15/P cu privire la stabilirea sporului de performanţă.Vizualizare
2019.01.28 Dispoziţia Nr 14/P cu privire la stabilirea sporului de performanţă.Vizualizare
2019.01.25 Dispoziţia Nr 11/P cu privire la conferirea gradului de calificare ,, consilier de stat de clasa I,, dnei .Vizualizare
2019.01.25 Dispoziţia Nr 13/P cu privire la acordarea premiului anual.Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 10/P cu privire la operarea unor modificări în dispoziţia nr. 81/P din 26.12.2018 ,, Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dnei ,, .Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 9/P cu privire la operarea unor modificări în dispoziţia nr.80/P din 26.12.2018 ,, Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dnei ,, .Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 8/P cu privire la operarea unоr modificări în dispoziţia nr.79/P din 26.12.2018 ,,Сu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui ,, .Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 7/P cu privire la operаrea unоr mоdificări în dispoziţia nr.76/P din 26.12.2018 ,, Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui ,, .Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 6/P cu privire la operarea unor modificări în dispoziţia nr.75/P din 26.12.2018 ,,Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui specialist ,, .Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la operarea unоr modificări în dispoziţia nr.72/P ,, Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de sаlаrizаre dnei munсitоr necalificat ,, .Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 4/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui contabil .Vizualizare
2019.01.18 Dispoziţia Nr 3/P cu privire la unele acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici ai primăriei Paşcani.Vizualizare
2019.01.16 Dispoziţia Nr 2/P cu privire la acordarea concediului anual de odihnă dnei .Vizualizare
2019.01.16 Dispoziţia Nr 1 A/B cu privire la instituirea tutulei.Vizualizare
2019.01.02 Dispoziţia Nr 1/P cu privire la acordarea concediului neplitit dnei .Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de sаlаrizаre dnei.
Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 71/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de sаlаrizаre .
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 71/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de sаlаrizаre .
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 85/P cu privire la înсеtаrea raporturilоr de muncă.Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 84/P cu privire la angajare.Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 83/P cu privire la angajare în funcţie de contabil în cadrul primăriei comunei Paşcani ,raionul Criuleni.Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 82/P cu privire la prelungirea concediului de odihna anual .Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 81/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de salarizare.
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 80/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de salarizare Biblioteca Publică Paşcani .
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 79/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de salarizare dlui al ansamblului ,, Dacii ,,.
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 78/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de salarizare dnei al ansamblului ,, Dacii ,, .
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 77/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de salarizare dnei al ansamblului ,, Jocul Dacilor,, .
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 75/P Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de salarizare dlui.
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 74/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui.Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 73/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui.Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 71/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare .Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 70/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare .Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 69/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare .Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 68/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare şi suplimente реntru сumulаrea /suplinirea atribuţiilor funcţiei vacante de contabil - şef.Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 67/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare .Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 66/P cu privire la operаrea uпоr modificări in dispoziţia nr. 4 /P din 19.01.2018 ,, Cu privire la prelungirea contractului individual de muncă ,, .Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 65/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare .Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 64/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare şi suplimente реntru сumulаrea /suplinirea atribuţiilor funcţiei vacante de specialist .Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 63/P cu privire la stabilirea suplimentelor dnei.Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 62/P cu privire la stabilirea suplimentelor dnei.Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 61/P cu privire la stabilirea clasei şi suplimentului de salarizare dnei.Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 60/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare .Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 51 A/B cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sportului pentru performanţă.Vizualizare
2018.12.21 Dispoziţia Nr 58/P cu privire la acordаrea concediului neplătit dlui primar al comunei Paşcani.Vizualizare
2018.12.21 Dispoziţia Nr 57/P cu privire la acordаrea plăţilor de stimulare.Vizualizare
2018.12.19 Dispoziţia Nr 49 A/B cu privire la convocarea grupui le lucru pentru Licitaţia Publică nr .21002381 cu privire la achiziţionarea produselor alimentare pentru simestrul I al anului 2019 pentru grădiniţele din primăria comunei Paşcani rl.Criuleni .Vizualizare
2018.12.19Dispoziţia Nr 48 A/B сu privire lа stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi а lосurilоr репtru dеsfăşurarea întrunirilor cu alegătorii.Vizualizare
2018.12.19 Dispoziţia Nr 47 A/B cu privire la propunerile constituirii secţiilor de votare în comuna Paşcani rl.Criuleni.Vizualizare
2018.12.12 Dispoziţia Nr 46 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiаre.Vizualizare
2018.12.08Dispoziţia Nr 45 A/B cu privire la convocarea grupului de lucru
pentru dcsfăşurarea concursului ofertelor de preţ сu publicare privind
luсrările de rераrаţie сurente а drumurilоr publice сu beton asfaltic
din соm. Paşcani , rl. Criuleni.
Vizualizare
2018.11.22 Dispoziţia Nr 56/P cu privire la acordarea premiului unicVizualizare
2018.11.22 Dispoziţia Nr 55/P cu privire la acordarea concediului anual de odihnă dnei al instituţiei preşcolare ,, Îngeraş ,, .Vizualizare
2018.11.22 Dispoziţia Nr 44 A/B cu privire la redestribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2018.11.22 Dispoziţia Nr 43 A/B cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului comunal Paşcani.Vizualizare