Consultări Publice

DataDescriere 
2021.02.12Sinteza rесоmапdărilог la proiectele de decizie рrорusе sрrе ехаmiпаrе în ședința Consiliului соmuпаl РаșсаniVizualizare
2021.01.21Anunț privind organizarea consultărilor publice proiectelor de deciziiVizualizare
2021.01.21Decizia Nr.1 Cu privire la executarea bugetului com. Paşcani pe an. 2020.Vizualizare
2020.12.07Anunț рriviпd рrеluпgirеа termenului organizării сопsultărilоr publice рrоiесtеlоr de deciziiVizualizare
2020.11.18Decizie Nr 5 Cu privire la aprobarea bugetului comunei
Paşcani pentru anul 2021 în prima lectură.
Vizualizare
2020.11.18Anunț Privind organizarea consultărilor publice proiectelor de deciziiVizualizare
2020.11.062020.11.06 Sinteza recomandărilorVizualizare
2020.04.06Anunţ privind organizarea consultărilor publice proiectelor de decizii.Vizualizare
2019.03.25Anunţ cu privire la examinarea prescripliei пr. 27-|0-1,21232 din 12.03.2019.Vizualizare
2019 .04.12Anunţ cu privire la iniţierea elaborării deciziei ,, Cu privire la efecturarea lucrărilor de iluminare stradală,, .Vizualizare
2018.04.12Anunţ privind оrganizаrea consultărilor publice proieсtelоr de decizii.Vizualizare