Anunţuri

DataDescriere 
2021.03.22Comisia Raională Extraordinară de Sanătate Publică Criuleni.Hotărârea Nr. 26Vizualizare
2021.03.22Anexa la Ноtărârеа nr.26 din 22 martie 202l а Comisiei raionale extraordinare de sănătate publicăVizualizare
2020.12.07Anunț рriviпd рrеluпgirеа termenului organizării сопsultărilоr publice рrоiесtеlоr de deciziiVizualizare
2020.11.27Anunț privind instituirea regimului de carantină în Primăria comuneiVizualizare
2020.10.19Anunț privind organizarea consultarilor publice proiectelor de deciziiVizualizare
2020.09.03Anunţ privind organizarea consultărilor publice proiectelor de decizii.Vizualizare
2020.05.25Anunţ privind organizarea consultărilor publice proiectelor de decizii.Vizualizare
2020.05.21 Anunţ cu privire la inițierea elaborării deciziei „ Cu privire la expunerea la licitaţie pentru vînzarea unui teren cu nr. cadastral 3147107002 şi S – 2,1956 ha .Vizualizare
2020.05.21 Anunţ cu privire la inițierea elaborării deciziei Cu privire la corelarea bugetului com. Paşcani cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2020.Vizualizare
2020.04.06 Anunţ privind organizarea consultărilor publice proiectelor de decizii.Vizualizare
2020.03.03 Anunţ cu privire la inițierea elaborării deciziei Cu privire la aprobarea dispoziţiei nr. 10 A/B /2020 cu privire la aprobarea punctului de conducere a primăriei com. Paşcani pentru anul 2020.Vizualizare
2020.02.14 Anunţ privind organizarea consultărilor publice proiectelor de decizii.Vizualizare
2019.12.10 Anunţ privind concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de contabil-şef în cadrul primăriei .Vizualizare
2019.12.06Anunţ cu privire lа iniţierea elaborării deciziei ,. cu privire la арrbarea
Dispoziţiei nr 29 A/B din 25.11,2019,, Сu privire la redistribuirea miiloacelor financiare ,,.
Vizualizare
2019.12.06 Anunţ privind bugetul ,impozite,bunuri ,taxe ,plăţi ale comunei Paşcani.Vizualizare
2019.06.10Anunţ cu privire la iniţierea elaborării deciziei ,, Сu privire la stabilirea hotarului intravilanului localitiţii sat. Роrumbeni , rl. Criuleni,,.Vizualizare
2019.06.10 Anunţ privind organizarea consultărilor publice proiectelor de decizii.Vizualizare
2019.04.12 Anunţ cu privire la inilierea elaborării deciziei ,, Cu privire la inilierea subproiectului ,,Pavarea curţii instituţiei grădiniţei-creşă ,,Îngeraş,,din s.Paşcani ,rl. Criuleni ,, .Vizualizare
2019.04.12 Anunţ cu prvire la iniţierea elaborării deciziei ,, Сu privire la efectuarea luсrйrilоr cle iluminare stradală,,.Vizualizare
2019.04.12Anunţ privind organizarea consultărilor publice proiectelor de decizii.Vizualizare
2019.03.25 Anunţ cu privire la iniţierea deciziei ,,Cu privire la expunerea la licitaţie pentru vînzare-cumpărare terenului cu nr.cadastral 314710193 cu S- 0,0116 ha,,. Vizualizare
2019.03.12 Anunţ cu privire la examinarea prescripliei nr. 27-10-12/232 din 12.03.2019.Vizualizare
2018.12.13 Anunţ cu privire la rezultatul consiliului de consultare publică a proiectelor de decizie a consiliului comunal Paşcani.Vizualizare
2018.12.06 Anunţ cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru de vot delibirativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din comuna Paşcani.Vizualizare
2018.12.06 Anunţ cu privire la inițierea elaborării deciziei ,, Cu privire la fondarea Întreprinderii Muncicipale,, SALUBRITATE ,, .Vizualizare
2018.12.06 Anunţ cu privire la inițierea elaborării deciziei „ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de informare , consultare şi participare în procesul decizional .Vizualizare
2018.12.06 Anunţ cu privire la inițierea elaborării deciziei „ Cu privire la examinarea schemei teren aferent ( studiu de fundamentare ) proiect nr. 122/2018.Vizualizare
2018.12.06 Anunţ cu privire la inițierea elaborării deciziei „ Cu privire la propunerea reparației sectorului de drum din comuna Paşcani , raionul Criuleni .Vizualizare
2018.12.06 Anunţ cu privire la inițierea elaborării deciziei „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Paşcani pentru anul 2019 în a doua lectură”.Vizualizare
2018.12.06 Anunţ cu privire la inițierea elaborării deciziei „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019”.Vizualizare
2018.12.06 Anunţ cu privire la inițierea elaborării deciziei „Cu privire la executarea bugetului comunei Paşcani pe 9 luni a anului 2019”.Vizualizare
2018.12.06 Anunţ cu privire la inițierea elaborării deciziei „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru an. 2019,,Vizualizare
2018.11.21 Anunţ privind organizarea consultărilor publice proiectelor de decizii.Vizualizare
2018.04.26 Anunţ privind anunţarea a concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de contabil-şef în cadrul primăriei .Vizualizare