Avizuri

Data Descriere 
2020.12.07Anunț рriviпd рrеluпgirеа termenului organizării сопsultărilоr publice рrоiесtеlоr de deciziiVizualizare
2019.09.20Aviz privind anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de contabil-şef în cadrul primăriei .Vizualizare
2019.03.04 Aviz privind anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de contabil-şef în cadrul primăriei , 11februarie 2019-01 martie 2019.Vizualizare
2019.03.04 Aviz Primăria comunei Paşcani anunţă concurs la data de 04.03.2019 , la оrа 11/00 in incinta primăriei соm. Paşcani pentru осuparea funcţiei publice vacante de specialist ( inginer cadastral ).Vizualizare
2019.03.01 Aviz Primăria comunei Paşcani anunţă concurs la data de 04.03.2019 , la ora 11 /00 în incinta primăriei com. Paşcani pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist ( inginer cadastral ).Vizualizare
2019.03.01 Aviz Primăria comunei Paşcani anunţă concrus la data de 2019.09.20, la ora 10/00 în incinta primăriei com.Paşcani pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (PERCEPTOR FISCAL).Vizualizare