Grădiniţa Îngeraş
s. Paşcani

director – Ojoga Mariana

Descrierea instituţiei

Denumirea unităţii: Instituţia de educație timpurie „Îngeraș”

Anul înfiinţării: 1992

Adresa: s.Pașcani,r-ul Criuleni,str.Sfîntul Dumitru
Tel: 024830386;
e-mail: gradinitapascani@mail.ru
Regim de activitate de 10,5  ore:  de la 07.30 până la 18.00.

Trăsăturile caracteristice unității

Instituţia de educație timpurie „Îngeraș”  este creşă-grădiniţă de tip general.

Viziunea IET

   IET Îngeraș” este instituția care promovează învățămîntul dechis și flexibil pentru proiectarea ,organizarea și desfășurarea activităților cu caracter formativ,centrat  pe copil,care să-I ofere informațiile necesare fiecărui nivel de dezvoltare a preșcolarului,priceperile și deprinderile corespunzătoare.

Misiunea IET

    Instituția își propune să fie sprijin important în educația timpurie prin promovarea colaborării dintre educație ,ocrotirea sănătății și asistența socială în concordanță cu interesele și nevoile individuale de dezvoltare a copilului .Să ofere pentru fiecare copil cea mai bună educație conform unui plan individualizat în sensul dezvoltării multilaterale a copilului și pregătirii pentru integrarea în activitatea școlară.

Documente

Cadrul legislativ de funcționare a IET „Îngeraș”:

Codul Educației al Republicii Moldova:

Codul muncii al Republicii Moldova

Curriculum  pentru educația timpurie ,

Codul de Etică al cadrului didactic

Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere la 7 ani,

Regulamentrul-tip  de organizare și funcționare a IET  .

Regulamentul intern al instituției de educație timpurie

Programul de dezvoltare a instituției de educație timpurie

Planul  de activitate pe anul de studii,etc

Regulamentul de atestare a cadrelor didactice;

Standarde  minime  de dotare a IET

Statutul instituției de educație timpurie

Regulament sanitar pentru instituția de educație timpurie.

 Cadre didactice

   În instituția de educație timpurie ”Îngeraș”  activează cadre didactice cu un înalt potențial profesional, empatice, deschise spre comunicare, înzestrate cu Har de la Dumnezeu pentru a lucra cu omul în devenire. Dragostea față de copii este principiul de bază al fiecăruia din educatorii noștri. Studiind literatura de specialitate modernă, autodezvoltându-se sunt capabili să transforme procesul educațional într-un joc, dar un joc cu o multitudine de situații de învățare.

Grădinița noastră dispune de 6 cadre didactice dintre care  -3 cu grad didactic II .

Strategia de dezvoltare

  Strategia de dezvoltare a IET „Îngeraș” reprezintă dezvoltarea managementului instituției prin implementarea strategiilor participative- active, asigurarea calităţii procesului educaţional prin instruirea personalului nedidactic și formarea continuă a cadrelor didactice. Modernizarea și extinderea bazei tehnico-materiale și didactice a grădiniței. Dezvoltarea unor proiecte locale, naționale și internaționale care să extindă relațiile cu partenerii educaționali în vederea continuității grădiniță – familie – școală – societate. Utlizarea în procesul educaţional a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare.

Date statistice

 În total funcționează 3  grupe,  limba de instruire este limba română..

În grupa II inf.  (2-3 ani ) -18 copii

în grupa   medie (3-5 ani) – 22 copii

în grupa mare-pregătitoare (5-7ani) -20 copii

Grădiniţa Lăstăraş
s. Porumbeni

director – Bujor Ina

Oficiul Medicilor de familie
s. Paşcani

Medic de familie – Balan Svetlana

 Oficiul Medicului de Familie  Pașcani   se află în centru satului ,str.Sf.Dumitru, este o cladire tip , construită în 1992,  care cuprinde:

·         Sala de așteptari (hol)      

·        Cabinetul medicului de familie

·        Registratura

·        Sala de triaj

·        Cabinetul ginecologic

·        Sala de proceduri

·         Sala de vaccinari                                                                  

 Clădirea este renovată , cu reparație capitală  și pe interior, și exterior.   Saloanele sunt dotate respectiv.  La OMF Pașcani activează  un medic de familie ,o  asistentă medicală  ,o infermieră. Este  deservită populația de ~ 1050 oameni.

Medicul de  familie : Balan Svetlana ,medic de categorie superioara, activează la OMF Pașcani  din anul 2008 .

Programul de lucru

Luni           8.00 -13.00 ,     orele de primire    8.15-11.15        

Marți        13.00- 18.00 ,    orele de primire    14.15-17.15

Miercuri   8.00 -13.00 ,     orele de primire    8.15-11.15   

Joi              13.00- 18.00 ,    orele de primire    14.15-17.15

Vineri         8.00 -13.00 ,     orele de primire    8.15-11.15        

Asistenta medicală : Mihalachi Tamara ,categorie superioară ,activează la OMF Pașcani din anul 1991.

Progamul de lucru

Luni         8.00 –  16.00

Marți        8.00 –  18.00

Miercuri   8.00 – 16.00

Joi            8.00 –  18.00

Vineri      8.00  – 16.00

Responsabilitățile zilnice sunt :

         –primirea ambulatorică şi vizite la domiciliu a pacienţilor ;

        -acordarea  asistenţei medico-profilactică şi consultativă;

        -instruirea sanitaro-igienică a populaţiei, promovarea modului sănătos de viaţă,       educaţia sexuală, planificarea familiei, educaţia copilului sănătos etc.;

        –asigurarea realizării  programelor de imunoprofilaxie a populaţiei;

        -realizeazrea examenelelor medicale profilactice anuale;

        -acordarea  asistenţei medicale de urgenţă tuturor pacienţilor;

       – şcolarizarea, evidenţa şi supravegherea (dispanserică) a pacienţilor;

       – evidenţa şi supravegherea femeilor gravide şi a copiilor;

      –  acordarea ajutorului medico-social de comun cu organele protecţiei sociale, alte instituţii de stat şi obşteşti persoanelor singuratice, vârstnice,  cu disabilităţi, bolnavilor cronici, ect…

       -asigurarea la necesitate a consultaţiilor  bolnavilor de către specialiştii de profil, inclusiv spitalizarea pacientului în modul stabilit;

     – organizarea activităţii de evidenţă, completarea şi ţinerea la zi a documentaţiei medicale;

        – participarea  la şedinţe, întruniri ştiinţifico-practice referitor la problemele diagnostice şi curativ-profilactice.

Oficiul Medicilor de familie
s. Porumbeni

Medic de familie – Golubaş Olga

Oficiul Medicului de Familie  Porumbeni se află în centru satului, str. Ștefan cel Mare, este o cladire tip nou , construită în 2019,  care cuprinde:

·        Sala de așteptari (hol)      

·        Sala de triaj

·        Cabinetul medicului de familie

·        Cabinetul asistentelor medicale + registratura

·        Cabinetul consultativ

·        Sala de proceduri

·        Sala de relaxare

·        WC (2)

Clădirea este renovată , cu reparație capitală  și pe interior, și exterior.   Saloanele sunt dotate respectiv.  La OMF Porumbeni  activează  un medic de familie ,două asistente medicale , o infermieră. Este  deservită populația de ~ 1608 oameni.

Medicul de  familie : Golubaș Olga ,medic de categorie superioara, activează la OMF Porumbeni  din anul 2000 .

Programul de lucru

Luni            8.00 -15.30 ,      Pauza    13.00-14.00       

Marți           8.00- 15.30 ,     Pauza    13.00-14.00       

Miercuri      8.00 -15.30 ,     Pauza    13.00-14.00       

Joi               8.00- 15.30 ,     Pauza    13.00-14.00       

Vineri         8.00 -15.30 ,      Pauza    13.00-14.00       

Asistentele medicale : Lucașenco Nina și Efros Olga ,categorie superioară ,activează la OMF Porumbeni din anul 2001 și 2004.

Progamul de lucru

Luni         8.00 –  16.00

Marți        8.00 –  18.00

Miercuri   8.00 – 16.00

Joi            8.00 –  18.00

Vineri      8.00  – 16.00

 

Responsabilitățile zilnice sunt :

 

 

primirea ambulatorică şi vizite la domiciliu a pacienţilor ;

-acordarea  asistenţei medicale de urgenţă tuturor pacienţilor;

-acordarea  asistenţei medico-profilactică şi consultativă;

-instruirea sanitaro-igienică a populaţiei, promovarea modului sănătos de viaţă, educaţia sexuală, planificarea familiei, educaţia copilului sănătos etc.;

asigurarea realizării  programelor de imunoprofilaxie a populaţiei;

-realizeazrea examenelelor medicale profilactice anuale;

– şcolarizarea, evidenţa şi supravegherea (dispanserică) a pacienţilor;

-asigurarea la necesitate a consultaţiilor  bolnavilor de către specialiştii de profil, inclusiv spitalizarea pacientului în modul stabilit;

– organizarea activităţii de evidenţă, completarea şi ţinerea la zi a documentaţiei medicale;

– participarea  la şedinţe, întruniri ştiinţifico-practice referitor la problemele diagnostice şi curativ-profilactice.

– evidenţa şi supravegherea femeilor gravide şi a copiilor;

– acordarea ajutorului medico-social de comun cu organele protecţiei sociale, alte instituţii de stat şi obşteşti persoanelor singuratice, vârstnice,  cu disabilităţi, bolnavilor cronici, ect.

Oficiul Poştal
s. Paşcani

Şef de poştă – Romanciuc Liuba

OFICIUL POŞTAL
s. PORUMBENI

Şef de poştă – Natalia Petru

Biserica Sfîntul Dumitru
s. Paşcani

părinte – Butnaru Gheorghe

Biserica Sfînta Treime
s. Porumbeni

părinte – Munteanu Igor

Gimnaziul Paşcani

director – Efros Angela

Întreprinderea Municipală-SALUBRITATE

director – Angela Chiriţa

Biblioteca publică Paşcani s. Paşcani

bibliotecar – Lidia Lucaşenco

Î.G.L.C.,,Porumbeni ,,

director – Capaţina Gheorghe