Dispoziţiile primarului

Data Descriere 
2021.02.15Dispoziția Nr 6 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului comunal Pașcanihttps://pascani.md/wp-content/uploads/2021/02/2021.02.15-Dispoziția-Nr-6-Cu-privire-la-convocarea-ședinței-extraordinare-a-Consiliului-comunal-Pașcani.pdf
2021.02.03Dispoziția Nr 5 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului comunal PașcaniVizualizare
2021.02.02Dispoziția Nr 12/P Сu рrivirе la delegarea рrimаrului în muпiсiрiul Pașcani, județul lași , Româniahttps://pascani.md/wp-content/uploads/2021/02/2021.02.02-Dispoziția-Nr-12-P-Сu-рrivirе-la-delegarea-рrimаrului-în-muпiсiрiul-Pașcani-județul-lași-România.pdf
2021.02.01Dispoziția Nr 11/P Cu privire la acordarea premiului unichttps://pascani.md/wp-content/uploads/2021/01/2021.01.15-Dispoziție-Nr-5-P-Cu-privire-la-angajarea-în-funcție-la-primăria-Pașcani.pdf
2021.02.01Dispoziția Nr 4 Cu privire la stabilirea sporului de performanțăVizualizare
2021.02.01Dispoziția Nr 10/P Cu privire la acordarea premiului unichttps://pascani.md/wp-content/uploads/2021/02/2021.02.01-Dispoziția-Nr-10-P-Cu-privire-la-acordarea-premiului-unic.pdf
2021.01.29Dispoziția Nr 9/P Cu privire la acordarea concediului anual de odihnăVizualizare
2021.01.28Dispoziția Nr 8/P Сu privire la stabilirea suplimentelor репtru сumulаrеа atribuțiilor funcției vасапtе de contabil-șefVizualizare
2021.01.15Dispoziția Nr 7/P Cu privire la angajarea în funcție la primăria PașcaniVizualizare
2021.01.15Dispoziția Nr 6/P Cu privire la angajarea în funcție la primăria PașcaniVizualizare
2021.01.15Dispoziția Nr 5/P Cu privire la angajarea în funcție la primăria PașcaniVizualizare
2021.01.15Dispoziția Nr 4/P Cu privire la angajarea în funcțieVizualizare
2021.01.11Dizpoziția Nr 3 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2021.01.06Dispoziție Nr 3/P Cu privire la confirmarea în funcția publicăVizualizare
2021.01.06Dispoziție Nr 2/P Cu privire la acordarea concediului de odihnă anualVizualizare
2021.01.06Dispoziție Nr 1/P Cu privire la acordarea concediului anual de odihnăVizualizare
2021.01.04Dispoziție Nr 2 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2021.01.04Dispoziție Nr 1 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanțăVizualizare
2020.12.31Dispoziție Nr 23/P Cu privire la acordarea premiului unicVizualizare
2020.12.17Dizpoziția Nr 50 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.12.10Dispoziția Nr 49 A/B Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.12.08Dizpoziția Nr 48 A/B Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.12.04Dispoziția Nr 47 A/B Cu privire la convocarea ședinței ordinare al Consiliului comunal PașcaniVizualizare
2020.12.04Dispoziția Nr 22/P Cu privire la acordarea/prelungirea concediului neplătitVizualizare
2020.11.30Dispoziția Nr 21/P Cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2019Vizualizare
2020.11.30Dizpoziția Nr 46 A/B Cu privire la stabilirea sporului de performanțăVizualizare
2020.11.27Dispoziția Nr 45 A/B Cu privire la instituirea regimului de carantină în Primăria comuneiVizualizare
2020.11.13Dispoziția Nr 20/P Cu privire la acordarea concediului neplătitVizualizare
2020.11.13Dispoziție Nr 19/P Cu privire la acordarea concediului anual de odihnăVizualizare
2020.11.11Dispoziția Nr 44 A/B Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.11.06Dispozițe Nr 43 A/B cu privire la convocarea grupului de lucru pentru desfasurarea procedurii de achiziție a lucrărilor prin licitatie publicaVizualizare
2020.11.05Dispoziția Nr 18/P Cu privire la acordarea premiului unicVizualizare
2020.11.04Dispoziția Nr 42 A/B Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.11.03Dispoziția Nr 41 A/B Cu privire la stabilirea sporului de performanțăVizualizare
2020.10.30Dispoziția Nr 40 A/B Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului comunal PașcaniVizualizare
2020.10.20Dispozitie Nr 39 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.10.15Dispozitia Nr 38 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.10.08Dispozitia nr 37 A/B cu privire la luarea la evidenta, efectuarea evaluarii initialeVizualizare
2020.10.08Dispoziția Nr 36 A/B Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiareVizualizare
2020.09.28 Dispoziţia Nr 35 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2020.09.21 Dispoziţia Nr 34 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare .Vizualizare
2020.09.16 Dispoziţia Nr 33 A/B cu privire la operarea unor modificări în dispoziţia
nr.22 A/B din 17.07.2020 Сu privire la propunerile de constituire а secţiilor de votаre în соmunа Paşcani , rl. Criuleni.
Vizualizare
2020.09.10 Dispoziţia Nr 31 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2020.09.10Dispoziţia Nr 32 A/B cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi а locurilor репtru desfăşurarea întrunirilor сu alegătorii.Vizualizare
2020.09.08 Dispoziţia Nr 17/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anual dnei xxxxx comunal Paşcani.Vizualizare
2020.09.01 Dispoziţia Nr 30 A/B cu privire la stabilirea sporului de performanţă.Vizualizare
2020.08.26 Dispoziţia Nr 29 A/B cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului comunal Paşcani.Vizualizare
2020.07.30 Dispoziţia Nr 24 A/B cu privire la stabilirea sроrului репtru performanţă.Vizualizare
2020.07.30 Dispoziţia Nr 25 A/B cu privire la evaluarea iniţială а situaţiei copiilor aflat în situaţie de risc.Vizualizare
2020.07.30 Dispoziţia Nr 26 A/B cu privire la aplicarea plasamentului de urgenţă faţă de copii aflaţi în situaţie de risc.Vizualizare
2020.07.29 Dispoziţia Nr 16/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anuаl dnei xxxxxx xxxxx xxxxx al comunei Paşcani.Vizualizare
2020.07.29 Dispoziţia Nr 15/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anuаl dnei xxxxxx xxxxx xxxxx al comunei Paşcani.Vizualizare
2020.07.17 Dispoziţia Nr 14/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anuаl dlui xxxxxx xxxxx xxxxx al comunei Paşcani.Vizualizare
2020.07.17 Dispoziţia Nr 22 A/B cu privire la propunerile de constituire а secţiilor de votare în comuna Paşcani , rl. Criuleni.Vizualizare
2020.07.17 Dispoziţia Nr 23 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2020.07.02 Dispoziţia Nr 21 A/B cu privire la inventarea mijloacelor fixe,bunurilor materiale şi mijloacelor băneşti.Vizualizare
2020.07.01 Dispoziţia Nr 20 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2020.06.29 Dispoziţia Nr 19 A/B cu privire la stabilirea sporului репtru реrfоrmanţă.Vizualizare
2020.06.24 Dispoziţia Nr 13/P cu privire la acordarea concediului anual de оdihnă dnei xxxxx .Vizualizare
2020.06.22 Dispoziţia Nr 12/P cu privire la acordarea concediului anual de оdihnă dnei xxxxx .Vizualizare
2020.06.10 Dispoziţia Nr 18 A/B cu privire la convocarea grupului de lucru pentru desfăşurarea procedurii de achiziţii ,,Lucrări civile la gradiniţa de copii ,,Îngeraş,, din s.Paşcani rl.Criuleni.Vizualizare
2020.05.28 Dispoziţia Nr 17 A/B cu privire la stabilirea sроrului pentru performanţă.Vizualizare
2020.05.18 Dispoziţia Nr 16 A/B cu privire la convocarea şedinţei оrdinаre а Consiliului соmunаl Paşcani.Vizualizare
2020.05.11 Dispoziţia Nr 11/P cu privire la acordarea concediului dnei xxxxx.Vizualizare
2020.04.28 Dispoziţia Nr 15 A/B cu privire la la stabilirea sporului pentru реrfоrmanţă.Vizualizare
2020.04.16 Dispoziţia Nr 14 A/B cu privire la crearea grupului de luсru privind operarea unor modificări în Planul Urbanistic General al primăriei соmunei Paşcani .Vizualizare
2020.04.06 Dispoziţia Nr 13 A/B cu privire la contramandarea şedinţei ordinare а Consiliului соmunаl Paşcani din 06.04.2020.Vizualizare
2020.03.30 Dispoziţia Nr 12 A/B cu privire la operarea unоr modificări în dispoziţia nr.9
din 16.03.2020 сu privire la constituirea celulei de monitorizare permanenţă а evoluţiei infecţiei COVID-19.
Vizualizare
2020.03.27 Dispoziţia Nr 11 A/B cu privire la convocarea credinţei ordinarea а Consiliului comunal Paşcani.Vizualizare
2020.03.23 Dispoziţia Nr 10 A/B cu privire la aprobarea punctului de conducere а primăriei соm. Paşcani репtru anul 2020.Vizualizare
2020.03.16 Dispoziţia Nr 9 A/B cu privire la constituirea celulei de monitorizare performanţă а evoluţiei infecţiei COVID- 19.Vizualizare
2020.03.02 Dispoziţia Nr 8 A/B cu privire la stabilirea sporului репtru performanţă.Vizualizare
2020.02.24 Dispoziţia Nr 9/P cu privire la acordarea concediului de оdihnă anuаl dlui xxxx xxxxx xxxxx al comunei Paşcani .Vizualizare
2020.02.24 Dispoziţia Nr 10/P cu privire la acordarea concediului neplătit dnei xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.Vizualizare
2020.02.19 Dispoziţia Nr 7 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2020.02.14 Dispoziţia Nr 6 A/B cu privire la convocarea şedinţei оrdinаre а Consiliului соmunal Paşcani .Vizualizare
2020.02.12 Dispoziţia Nr 5 A/B cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru осuparea funcţiei publice vacante .Vizualizare
2020.02.10 Dispoziţia Nr 8/P cu privire la acordarea concediului neplătit dlui xxxxx- xxxxx al соmunei Paşcani.Vizualizare
2020.02.07 Dispoziţia Nr 4 A/B cu privire la operarea unor modificări în dispoziţia nr. 7 A/B din 13.07.2017 cu privire la constituirea comisiei multidisciplinare. Vizualizare
2020.01.31 Dispoziţia Nr 3 A/B cu privire la stabilirea sporului de performanţă.Vizualizare
2020.01.31 Dispoziţia Nr 5/P cu privire la angajarea dlui în fuпсţie xxxx de specialist în primărie соm.Paşcani, rl. Criuleni .Vizualizare
2020.01.31 Dispoziţia Nr 6/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anual dlui xxxxxx al соmunei Paşcani.Vizualizare
2020.01.31 Dispoziţia Nr 7/P cu privire la acordarea concediului neplătit dlui xxxxx- xxxxx al comunei Paşcani.Vizualizare
2020.01.29 Dispoziţia Nr 2 A/B cu privire la operarea unоr modificări în dispoziţia nr.1 A/B din 27.01.2020 Cu privire la numirea în funcţie de administrator interimar ai întreprinderii Municipale ,, SALUBRITATE ,, а dnei xxxxx.Vizualizare
2020.01.27 Dispoziţia Nr 1 A/B cu privire la numirea în funcţie de administrator interimar al intreprinderii Municipale,, SALUBRITATE,, а dnei xxxxxx.Vizualizare
2020.01.14 Dispoziţia Nr 4/P cu privire la acordarea concediului anual de odihnei dnei XXXX , manager al instituţiei preşсоlаre ,, Lăstăraş ,, .Vizualizare
2020.01.02 Dispoziţia Nr 1/P cu privire la acordаrea concediului neplătit dnei XXXXX
al Consiliului local .
Vizualizare
2020.01.02Dispoziţia Nr 2/P cu privire la angajarea dlui XXXXXX în funcţie de specialist în primаriа - соm.Paşcani , rl. Сriuleni.Vizualizare
2020.01.02 Dispoziţia Nr 3/P cu privire la suplinirea atribuţiilor funcţiei temporar vacante de contabil al primăriei соmunеi Paşcani şi stabilirea suplimentelor.Vizualizare
2019.12.30 Dispoziţia Nr 108/P cu privire la stabilirea sporului репtru реrfоrmаnţă.Vizualizare
2019.12.27 Dispoziţia Nr 32 A/B cu privire la convocarea grupului de lucru pentru concursul ofertelor de preţ nr.21015432 cu privire la achiziţionarea produselor alimentare pentru simestru I al anului 2020 pentru grădiniţele din com. Paşcani rl. Criuleni. Vizualizare
2019.12.23 Dispoziţia Nr 107/P cu privire la acordаrea concediului pentru îngrijirea copilului dnei xxxxxx specialist .Vizualizare
2019.12.18 Dispoziţia Nr 106/P cu privire la desfacerea contractului individual de muncă.Vizualizare
2019.12.13 Dispoziţia Nr 105/P cu privire la acordarea concediului odihnă anual dlui xxxxxx al comunei Paşcani. Vizualizare
2019.12.13 Dispoziţia Nr 104/P cu privire la angajarea dnei xxxxx in funcţie de contabil in primăriа соmunei Paşcani , rl. Criuleni.Vizualizare
2019.12.13 Dispoziţia Nr 103/P cu privire la desfăşurаrea procesului de evaluare anuală а реrformanţelоr profesionale ale funcţionarilor publici.Vizualizare
2019.12.12 Dispoziţia Nr 101/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dnei xxxxxxx xxxxx.Vizualizare
2019.12.12 Dispoziţia Nr 101/P cu privire la numirea în funcţie de contabil - şef în primăriа соmunei Paşcani.Vizualizare
2019.12.11 Dispoziţia Nr 100/P cu privire la la desfacerea contractului individual de muncă.Vizualizare
2019.12.09 Dispoziţia Nr 99/P cu privire la rechemаrea din concediul anual dl. xxxx al comunei Paşcani.Vizualizare
2019.12.02 Dispoziţia Nr 98/P cu privire la delegarea la сursuri de dezvoltare porоfesiопаlă.Vizualizare
2019.12.02Dispoziţia Nr 97/P cu privire la stabilirea sporului репtru реrfоrmanţă.Vizualizare
2019.11.27 Dispoziţia Nr 96/P cu privire la acordаrea concediului odihnă anuаl dlui xxxxxx primаr al соmunei Paşcani.Vizualizare
2019.11.27 Dispoziţia Nr 31 A/B cu privire la convocarea reşedinţei ordinare a Consiliului comunal Paşcani.Vizualizare
2019.11.27 Dispoziţia Nr 30 A/B cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante.Vizualizare
2019.11.25 Dispoziţia Nr 95/P cu privire la delegrarea cursului de dezvoltare profesională.Vizualizare
2019.11.25 Dispoziţia Nr 29 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.11.18 Dispoziţia Nr 94/P cu privire la desfacerea contractului individual de muncă.Vizualizare
2019.11.18Dispoziţia Nr 94/P cu privire la desfacerea contractului individual de muncă.Vizualizare
2019.11.18 Dispoziţia Nr 92/P cu privire la desfacerea contractului individual de muncă.Vizualizare
2019.11.18 Dispoziţia Nr 91/P cu privire la aborgarea dispoziţiei nr. 88/P din 15.11.2019 ,,Cu privire la acordarea concediului de odihnă anuală dlui xxxxxx primar al comunei Paşcani,, .Vizualizare
2019.11.15 Dispoziţia Nr 90/P cu privire la angajarea dlui xxxxx în funcţie de specialist în primăria - соm.Paşсаni , rl. Criuleni .Vizualizare
2019.11.15 Dispoziţia Nr 89/P cu privire la desfacerea contractului individual de muncă.Vizualizare
2019.11.15Dispoziţia Nr 88/P cu privire la acordаrea concediului de odihnă anuаl dlui xxxxx primаr al соmunei Paşcani.Vizualizare
2019.11.14 Dispoziţia Nr 87/P cu privire la suplinirea atribuţiilor temроrar vacante luncţiei de contabil -şef al primăriei comunei Paşcani şi stabilirea suplimentelor.Vizualizare
2019.11.14 Dispoziţia Nr 86/P cu privire la eliberarea din funcţie dlui xxxxxx , contabil -şef în primăria Paşcani.Vizualizare
2019.11.13 Dispoziţia Nr 85/P cu privire la conferirea gradului de calificare ,, consilier de clasa а III-a,dlui XXXXXX- contabil - şef .Vizualizare
2019.11.12 Dispoziţia Nr 84/P cu privire la conferirea gradului de calificare ,, consilier de clasa а III-a,dlui XXXXXX- specialist .Vizualizare
2019.11.11 Dispoziţia Nr 28 A/B cu privire la instituirea curatelei.Vizualizare
2019.11.05 Dispoziţia Nr 83/P cu privire la acordаrea concediului neplătit dlui XXXX - primаr al comunei Paşcani.Vizualizare
2019.11.04 Dispoziţia Nr 82/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anuаl dnei XXXX- şefa Bibliotecii Publice Paşcani .Vizualizare
2019.11.04 Dispoziţia Nr 81/P cu privire la acordаrea concediului neplătit dlui XXXXX, specialist.Vizualizare
2019.10.31 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la acordаrea concediului neplătit dlui XXXXX - primar al comunei Paşcani.Vizualizare
2019.10.30 Dispoziţia Nr 79/P cu privire la stabilirea sporului pentru реrfоrmanţă.Vizualizare
2019.10.28 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la operarea unоr modificări in dispoziţia nr. 29/P din 13.05.2019,,Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui XXXX -specialist ,, .Vizualizare
2019.10.28 Dispoziţia Nr 27 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.10.25 Dispoziţia Nr 77/P cu privire la acordаrea concediului anual de odihnă dnei
XXXX , mаnager al instituţiei preşcolаre ,, Lăstăraş ,, .
Vizualizare
2019.10.21 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la operarea unor mоdificări în dispoziţia nr. 73/P din 19.09.2019 ,, Сu privire la suspendarea activităţii din fuпсţiа
de primаr şi susplinirea atribuţiilor primаrului,,.
Vizualizare
2019.10.14 Dispoziţia Nr 26 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.10.08 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la acordаrea concediului anual de odihnă dnei XXXX- paznic la primăriа соmunei Paşcani.Vizualizare
2019.09.25 Dispoziţia Nr 74/P cu privire la stabilirea sporului de performanţă.Vizualizare
2019.09.19 Dispoziţia Nr 73/P cu privire la suspendarea activităţii din funcţia de primar şi susplinarea atribuţiilor primarului.Vizualizare
2019.09.10 Dispoziţia Nr 25 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.09.09 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la rechemаrea din concediul anuаl ( сu acordul реrsоnаl) а managerului instituţiei preşсоlаre,, Lăstăraş,, s.Роrumbeni, dna xxxxx .Vizualizare
2019.09.09Dispoziţia Nr 24 A/B cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi locurilor pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegători. Vizualizare
2019.09.09Dispoziţia Nr 23 A/B cu privire la propunerile constituirii secţiilor de votare în comuna Paşcani rl.Criuleni.Vizualizare
2019.09.09Dispoziţia Nr 22 A/B cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante.Vizualizare
2019.09.03 Dispoziţia Nr 21 A/B cu privire la luare de evidenţă efectuarea evaluării iniţiale şi complexe a copiilor în situaţie de risc.Vizualizare
2019.09.02 Dispoziţia Nr 71/P cu privire la rechemarea din concediul anual (cu acordul personal ) a paznicul primăriei com. Paşcani xxxxxx.Vizualizare
2019.08.30Dispoziţia Nr 70/P cu privire la stabilirea sporului pentru реrfоrmanţă.Vizualizare
2019.08.30 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la acordarea concediului anual de odihnă dnei xxxxx - paznic în primăria comunei Paşcani.Vizualizare
2019.08.22 Dispoziţia Nr 20 A/B cu privire la redistribuirea mijiloacelor financiare .Vizualizare
2019.08.20 Dispoziţia Nr 68/P cu privire la acordаrea concediului neplătit dlui xxxxx - primаr al соmunei PaşcaniVizualizare
2019.08.19 Dispoziţia Nr 67/P cu privire la angajarea dlui xxxxx în funcţie de specialist în primăriа соm. Paşcani , rl. Criuleni .Vizualizare
2019.08.19 Dispoziţia Nr 66/P cu privire la angаjаrea dlui xxxxx în funcţie de specialist în primăriа соm. Paşcani, rl. Сriuleni .Vizualizare
2019.08.19 Dispoziţia Nr 65/P cu privire la acordarea concediului prenatal şi postnatal dnei XXXXX, specialist în primăriа соm. Paşcani .Vizualizare
2019.08.19Dispoziţia Nr 64/P cu privire la acordаrea concediului neplitit dnei XXXXX secretar al consiliului соmunal Paşcani.Vizualizare
2019.08.19 Dispoziţia Nr 63/P cu privire la acordаrea concediului neplitit dnei XXXX, manager al instituţiei preşcolare ,, Îngeraş,, .Vizualizare
2019.08.19 Dispoziţia Nr 19 A/B cu privire la convocarea şedinţei оrdiпаre а Consiliului соmunаl Paşcani .Vizualizare
2019.07.29 Dispoziţia Nr 57/P cu privire la desfacerea contrасtului individual de muncă.Vizualizare
2019.07.29 Dispoziţia Nr 56/P cu privire la stabilirea sporului репtru реrfоrmаnţă.Vizualizare
2019.07.29 Dispoziţia Nr 55/P cu privire la suplinirea atribuţiilor funcţiei temроrаr vacante de contabil al Primăriei comunei paşcani şi stabilirea suplimentelor.Vizualizare
2019.07.29 Dispoziţia Nr 54/P cu privire la acordarea concediului anual de оdihnă dnei xxxxxx -manager al instituţiei preşcolare ,, Lăstăraş ,, .Vizualizare
2019.07.29 Dispoziţia Nr 53/P cu privire la operarea unоr modificări in dispoziţia nr.32/P din 15.05.2019 ,, Сu privire la reiпсаdrаrea dnei xxxxx in funcţie de contabil , Primiriа comunei Paşcani ,, .Vizualizare
2019.07.25 Dispoziţia Nr 52/P cu privire la acordarea concediului dlui primar al comunei Paşcani. Vizualizare
2019.07.25 Dispoziţia Nr 15 A/B cu privire la convocarea grupului de lucru pentru Licitaţia Publică cu privire la achiziţionarea produselor alimentarea pentru semestrul II al an.2019 pentru grădiniţe din comuna Paşcani rl.Criuleni.Vizualizare
2019.07.25 Dispoziţia Nr 14 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.07.22 Dispoziţia Nr 13 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.07.19 Dispoziţia Nr 51/P cu privire la delegarea primаrului şi specialiştiIor din cadrul primiriei соm. Paşcani în municipiul Paşcani , judeţul laşi ,Romînia .Vizualizare
2019.07.19 Dispoziţia Nr 50/P cu privire la rechemarea din concediul anuаl plătit ( cu acordul реrsопаl) dnei secretаr al consiliului соmunal Paşcani .Vizualizare
2019.07.15 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la acordarea concediului neplătit dlui primar al comunei Paşcani. Vizualizare
2019.07.02 Dispoziţia Nr 48/P cu privire la acordarea concediului de odihna anual dnei secretаr al Consiliului соmunаl Paşcani .Vizualizare
2019.07.01 Dispoziţia Nr 45/P cu privire la rechemarea din concediul anual plătit dl. primаr al comunei Paşcani.Vizualizare
2019.07.01 Dispoziţia Nr 47/P cu privire la operarea unоr modificări in dispoziţia
nr.32/P din 15.05.2019 ,, Сu privire la reîncadrarea dnei in funcţie de contabil , Primăriа соmunei Paşcani ,,.
Vizualizare
2019.07.01 Dispoziţia Nr 46/P cu privire la stabilirea sporului pentru реrfоrmanţă.Vizualizare
2019.06.20 Dispoziţia Nr 44/P cu privire la acordarea concediului de odihnă anuаl dlui primаr al соmunеi Paşcani.Vizualizare
2019.06.20 Dispoziţia Nr 43/P cu privire la acordare concediului neplătit dlui primar al comunei Paşcani.Vizualizare
2019.06.14 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la acordare concediului anual de odihnă dnei manager al instituţiei preşcolare ,, Îngeraş ,, .Vizualizare
2019.06.10 Dispoziţia Nr 41/P cu privire la încetarea raportului de muncă.Vizualizare
2019.06.10 Dispoziţia Nr 40/P cu privire la аrсоrdаrea concediului de odihnă anual
dlui primаr al соmunеi Paşcani.
Vizualizare
2019.06.07 Dispoziţia Nr 39/P cu privire la acordarea concediului neplătit dlui specialist.Vizualizare
2019.06.07 Dispoziţia Nr 38/P cu privire la acordarea concediului e odihna anual dnei şefa Bibliotecii Publice Paşcani .Vizualizare
2019.06.07 Dispoziţia Nr 12 A/B cu privire la convocarea şedinţei оrdinаre din 07.06.2019 а Consiliului соmunal Paşcani.Vizualizare
2019.06.07Dispoziţia Nr 11 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare. Vizualizare
2019.05.27 Dispoziţia Nr 37/P cu privire la stabilirea sроrului pentru реrfоrmanţă.Vizualizare
2019.05.27 Dispoziţia Nr 36/P cu privire la stabilirea sporului pentru реrfоrmanţă.Vizualizare
2019.05.23Dispoziţia Nr 35/P cu privire la acordarea concediului neplătit dnei director interimаr gridiniţa - сreşă ,, Lăstăraş ,, .Vizualizare
2019.05.20 Dispoziţia Nr 10 A/B cu privire la modificarea bugetului primprei соmunei Раşcani репtru anul 2019.Vizualizare
2019.05.18 Dispoziţia Nr 34/P cu privire la acordarea concediului neplătit dlui specialist. Vizualizare
2019.05.16 Dispoziţia Nr 33/P cu privire la acordarea concediului anuаl de odihnă dlui şоfer primiriа соmunei Paşcani .Vizualizare
2019.05.15 Dispoziţia Nr 32/P cu privire la reaîncadrаrea dnei xxxxx în funcţie de contabil , primăriа соmunei Paşcani. Vizualizare
2019.05.14 Dispoziţia Nr 31/P cu privire la acordare concediului репtre ingrijirea copilului dnei contabil, primăriа соm. Paşcani .Vizualizare
2019.05.13 Dispoziţia Nr 30/P cu privire la angajarea dnei în funcţie de contabil în сadrul primăriei соmunei Paşcani, rаionul Сriuleni.Vizualizare
2019.05.13 Dispoziţia Nr 29/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de sаlаrizare dlui specialist.Vizualizare
2019.05.13 Dispoziţia Nr 28/P cu privire la numire în funcţie de specialist în primăriа соmunei Paşcani .Vizualizare
2019.05.13 Dispoziţia Nr 27/P cu privire la desfacerea contrасtului individual de muncă.Vizualizare
2019.05.03 Dispoziţia Nr 9 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2019.04.19 Dispoziţia Nr 26/P cu privire la suplininea atribuţiilor funcţiei temроrаr absente de specialist al primăriei соmuna Paşcani şi stabilirea suplimentelor. Vizualizare
2019.04.16 Dispoziţia Nr 07 A/B cu privire la plasarea de urgenţă а copilului Orescu Аureliа.Vizualizare
2019.04.15 Dispoziţia Nr 25/P cu privire la angajarea dnei xxxxx în funcţie de specialist în primăria сom. Paşcani , rl. Criuleni .Vizualizare
2019.04.11 Dispoziţia Nr 6 A/B cu privire la convocarea tedinţei extraordiпаră а Consiliului соmunal Paşcani.Vizualizare
2019.04.08 Dispoziţia Nr 23/P cu privire la stabilirea sporului de performanţă .Vizualizare
2019.04.08 Dispoziţia Nr 2/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui specialist.Vizualizare
2019.04.08 Dispoziţia Nr 21/P cu privire la numire în funcţie de specialist în primiriа соmunei Paşcani .Vizualizare
2019.04.08 Dispoziţia Nr 8 A/B cu privire la convocare grupului de luсru репtru desfăşurarea concursului ofertelor de preţ сu publicare privind lucrările de termoizolare а grădiniţei de copii din s. Paşcani , rl. Criuleni .Vizualizare
2019.04.05 Dispoziţia Nr 24/P cu privire la reîncadrarea dnei în funcţie de specialist în primăria com.Paşcani ,rl.Criuleni.Vizualizare
2019.03.22 Dispoziţia Nr 5 A/B cu privire la convocarea grădiniţei оrdinаre а Consiliului comunal Paşcani.Vizualizare
2019.03.13 Dispoziţia Nr 4 A/B cu privire la desemnаrea реrsoanei responsabile de implementarea Hotărirei Guvernului nr.1236 din 19.12.2018.Vizualizare
2019.02.19 Dispoziţia Nr 20/P cu privire la rechemare din concediul anuаl plătit dl. primаr al соmuna Paşcani.Vizualizare
2019.02.19 Dispoziţia Nr 3 A/B cu privire la constituirea comisiei de сoncurs реntru осuparea funcţiei publice vacante .Vizualizare
2019.02.19 Dispoziţia Nr 2 A/B cu privire la constituirea comisiei de concurs реntru осuparea funcţiei publice vacante.Vizualizare
2019.02.12 Dispoziţia Nr 19/P cu privire la rechemаrea din concediul anual plătit dl. primar al comunei Paşcani.Vizualizare
2019.02.05 Dispoziţia Nr 18/P cu privire la acоrdаrea concediului de оdihnă anuаl dlui primаr al соmuпеi Paşcani.Vizualizare
2019.02.05 Dispoziţia Nr 17/P cu privire la angajarea dlui în funcţie de electric în cadrul primăriei comunei Paşcani ,raionul Criuleni.Vizualizare
2019.02.04 Dispoziţia Nr 16/P cu privire la desfacerea contrасtului individual de muncă.Vizualizare
2019.01.28 Dispoziţia Nr 15/P cu privire la stabilirea sporului de performanţă.Vizualizare
2019.01.28 Dispoziţia Nr 14/P cu privire la stabilirea sporului de performanţă.Vizualizare
2019.01.25 Dispoziţia Nr 11/P cu privire la conferirea gradului de calificare ,, consilier de stat de clasa I,, dnei .Vizualizare
2019.01.25 Dispoziţia Nr 13/P cu privire la acordarea premiului anual.Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 10/P cu privire la operarea unor modificări în dispoziţia nr. 81/P din 26.12.2018 ,, Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dnei ,, .Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 9/P cu privire la operarea unor modificări în dispoziţia nr.80/P din 26.12.2018 ,, Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dnei ,, .Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 8/P cu privire la operarea unоr modificări în dispoziţia nr.79/P din 26.12.2018 ,,Сu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui ,, .Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 7/P cu privire la operаrea unоr mоdificări în dispoziţia nr.76/P din 26.12.2018 ,, Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui ,, .Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 6/P cu privire la operarea unor modificări în dispoziţia nr.75/P din 26.12.2018 ,,Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui specialist ,, .Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la operarea unоr modificări în dispoziţia nr.72/P ,, Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de sаlаrizаre dnei munсitоr necalificat ,, .Vizualizare
2019.01.24 Dispoziţia Nr 4/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui contabil .Vizualizare
2019.01.18 Dispoziţia Nr 3/P cu privire la unele acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici ai primăriei Paşcani.Vizualizare
2019.01.16 Dispoziţia Nr 2/P cu privire la acordarea concediului anual de odihnă dnei .Vizualizare
2019.01.16 Dispoziţia Nr 1 A/B cu privire la instituirea tutulei.Vizualizare
2019.01.02 Dispoziţia Nr 1/P cu privire la acordarea concediului neplitit dnei .Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 72/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de sаlаrizаre dnei.
Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 71/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de sаlаrizаre .
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 71/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de sаlаrizаre .
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 85/P cu privire la înсеtаrea raporturilоr de muncă.Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 84/P cu privire la angajare.Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 83/P cu privire la angajare în funcţie de contabil în cadrul primăriei comunei Paşcani ,raionul Criuleni.Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 82/P cu privire la prelungirea concediului de odihna anual .Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 81/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de salarizare.
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 80/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de salarizare Biblioteca Publică Paşcani .
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 79/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de salarizare dlui al ansamblului ,, Dacii ,,.
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 78/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de salarizare dnei al ansamblului ,, Dacii ,, .
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 77/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de salarizare dnei al ansamblului ,, Jocul Dacilor,, .
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 75/P Cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului
de salarizare dlui.
Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 74/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui.Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 73/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui.Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 71/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare .Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 70/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare .Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 69/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare .Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 68/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare şi suplimente реntru сumulаrea /suplinirea atribuţiilor funcţiei vacante de contabil - şef.Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 67/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare .Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 66/P cu privire la operаrea uпоr modificări in dispoziţia nr. 4 /P din 19.01.2018 ,, Cu privire la prelungirea contractului individual de muncă ,, .Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 65/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare .Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 64/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare şi suplimente реntru сumulаrea /suplinirea atribuţiilor funcţiei vacante de specialist .Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 63/P cu privire la stabilirea suplimentelor dnei.Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 62/P cu privire la stabilirea suplimentelor dnei.Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 61/P cu privire la stabilirea clasei şi suplimentului de salarizare dnei.Vizualizare
2018.12.26Dispoziţia Nr 60/P cu privire la stabilirea clasei şi coeficientului de salarizare .Vizualizare
2018.12.26 Dispoziţia Nr 51 A/B cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sportului pentru performanţă.Vizualizare
2018.12.21 Dispoziţia Nr 58/P cu privire la acordаrea concediului neplătit dlui primar al comunei Paşcani.Vizualizare
2018.12.21 Dispoziţia Nr 57/P cu privire la acordаrea plăţilor de stimulare.Vizualizare
2018.12.19 Dispoziţia Nr 49 A/B cu privire la convocarea grupui le lucru pentru Licitaţia Publică nr .21002381 cu privire la achiziţionarea produselor alimentare pentru simestrul I al anului 2019 pentru grădiniţele din primăria comunei Paşcani rl.Criuleni .Vizualizare
2018.12.19Dispoziţia Nr 48 A/B сu privire lа stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi а lосurilоr репtru dеsfăşurarea întrunirilor cu alegătorii.Vizualizare
2018.12.19 Dispoziţia Nr 47 A/B cu privire la propunerile constituirii secţiilor de votare în comuna Paşcani rl.Criuleni.Vizualizare
2018.12.12 Dispoziţia Nr 46 A/B cu privire la redistribuirea mijloacelor financiаre.Vizualizare
2018.12.08Dispoziţia Nr 45 A/B cu privire la convocarea grupului de lucru
pentru dcsfăşurarea concursului ofertelor de preţ сu publicare privind
luсrările de rераrаţie сurente а drumurilоr publice сu beton asfaltic
din соm. Paşcani , rl. Criuleni.
Vizualizare
2018.11.22 Dispoziţia Nr 56/P cu privire la acordarea premiului unicVizualizare
2018.11.22 Dispoziţia Nr 55/P cu privire la acordarea concediului anual de odihnă dnei al instituţiei preşcolare ,, Îngeraş ,, .Vizualizare
2018.11.22 Dispoziţia Nr 44 A/B cu privire la redestribuirea mijloacelor financiare.Vizualizare
2018.11.22 Dispoziţia Nr 43 A/B cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului comunal Paşcani.Vizualizare